Habarlaşmak üçin belgiler

“Karina Trading” JÇJ (Karina Treýding)
SBB (salgyt töleýjiniň bellige alyş belgisi): 600400535687
BIB (biznes-idetifikasiýa belgisi): 040840000719
MIIK (müşderiniň indiwidual idetifikasiýa kody – h/h) (teňňe): KZ619470398033467913
MIIK (USD): KZ439470840000004214
MIIK (EURO): KZ989470978202070872
MIIK (RUB): KZ589470810014160174
PJ DB “Alfa-Bank”
BIK: ALFAKZKA
GTS boýunça Şahadatnama: 01.12.2009 ý. senesinde berilen, seriýa 60001 № 0009189

Hukuk salgysy: 050014, Almaty ş., Kazybaýew köç., 264 a.
Hakyky salgysy (hat alyşmak üçin):
050014, Almaty ş., Kazybaýew köç., 264 a.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +7 (727) 384-17-18
Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +7 (727) 384-17-77
Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +7 (727) 377-81-84
E-mail: info@karina.kz 
WWW: http://www.karina.kz

E-mail: (şikaýatlar we teklipler üçin): agasi@zavaryan.com