«Կարինա» ընկերության կոնտակտային տվյալները

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «Karina PAPER » (Կարինա Թրեյդինգ)
ՀՎՀ։ 
ԲՆՀ։ 020940004305
ԱՆԿ (թենգե)։ KZ71722S000008667357
ԱՆԿ (USD): KZ46722S000014030743
ԱՆԿ (EURO): KZ02722S000013866829
ԻՆԿ (RUB): KZ68722S000014302335 ԲԸ ԴԲ „Kaspi Bank“
ԲՆԿ: CASPKZKA
ԱԱՀ վկայականը: սերիա 60001 No 0031409, տրված 11.08.2012թ.
Գրասենյակը: 050014 ք. Ալմաթի, Կազիբաեւի փող. թիվ 264ա
Փոստային առաքումների հասցեն:
050014 ք. Ալմաթի, Կազիբաեւի փող. թիվ 264ա
Կոնտակտային հեռախոսահամար: +7 (727) 384-17-18
Կոնտակտային հեռախոսահամար: +7 (727) 384-17-77
Կոնտակտային հեռախոսահամար: +7 (727) 377-81-84
E-mail: info@karina.kz
www: http://www.karina.kz
E-mail (բողոքների եւ առաջարկությունների համար)` agasi@zavaryan.com